David Hume – impressioner, idéer och fri information

Hume anser att impressioner är vår direkta upplevelser medan idéer är ur fantasin skapade sekvenser av dessa. Om vi tar politiken som exempel så kokar den ihop impressioner som människor känner igen – varvid massorna väljer det hopkok (idé) som är mest bekant och resonerar med deras förståelse och kunskap inom något. Alltså är dom helt begränsade av sin kunskap, och om inte det, så empatisk förståelse. Detta är vad Hume pratar om som att även komplexa idéer kan skakas ur till enkla fundamentala impressioner.

Begränsandet av kunskap (impressioner) gör ofta att en människa aldrig förstår en idé – som kommer ur den impressionen personen i fråga saknar. Därför är fri information totalt nödvändigt eftersom ett fritänkande kunskapssamhälle alltid ska sträva efter att inte bakbinda information. Inte genom regleringar, eller statlig distribution – utan totalt fritt.

Utan ett fritt flöde av information och totalt tillgänglighet så lämnas människor åt till att föreställa sig idéer felaktigt eftersom dom saknar impressionerna. Ett samhälle ska leverera impressioner och inte aktivt färdiga idéer. Det är viktigt att inte låta idéer födas och frodas utan för folk kunskapen om dom impressionistiska grunderna idéen vilar på.

Ser vi till världen är det idag egentligen enbart här i västvärlden där informationen kan flöda fritt – eller friare än någon annanstans. Detta är ingen garanti utan något man aktivt måste påpeka och upprätthålla. Trots övervakningen och falska terroristlagar som gjort det möjligt för obehindrad avlyssning – borde alla som känner att deras liv berikats av internet nämna det, i alla fall 7 gånger per år till minst 21 personer.

Impressioner = Direkt upplevelse. Som lagras i vårt minne och sedan enligt inre och yttre ”vissa anledningar” kokas ihop till idéer som är oberoende av hur dom uppstod – rena fantasifoster.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.