Podcast: Large-Scale and Violent

(This music podcast used to be part of a series at my former music site Allt För Musik)

Bára Keřková med sin trogne följeslagare Andy Bronofski släpper sin första podcast för det nya året. Temat är stor musik och stora händelser i rymden. Där enorma himlakroppar trotsar fysiken och med kärlek skapar sina egna omloppsbanor. Musiken i denna podcast har en ambient ton, framför allt i början av den och där är vi nu, i början på det nya året. Oscar Wild reciteras med utdrag från The Nightingale and the Rose. Så zooma ut och erinra er om kosmos storskaliga och våldsamma passion.

 

Ophiuchus is located between between Scorpius to the west and Sagittarius to the east. In the northern hemisphere, it is best visible in summer. It is located opposite Orion in the sky. Ophiuchus is depicted as a man grasping a serpent. Ophiuchus straddles the equator.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.