Antique Swedish Bible | The Old and New Testament From 1764

From my private archive: A Swedish Bible printed in the year 1764, still in good condition. This Bible was probably used when the books of two tragic adventures with lucky endings of Marcus Berg’s ‘A Slave in Morocco’ and Johan Brelin’s ‘An Adventurous Journey’ were written. Happy to realize they probably heard this one read out loud in their church or perhaps even read it themselves. If you wonder why I don’t use gloves it’s because clean washed dry hands are better. “According to the Library of Congress, wearing gloves while handling antiquarian books may do more harm than good.”

Someone in the video comments asked me to look up something in Psalms 83. Well what are the odds that exactly behind that page two bird feathers were tucked in. Considering the age of the book it’s quite cute. I imagine a child leaving them there after Sunday class or something.

Feathers tucked into an antique Swedish Bible from 1764.

På Svenska…

Ur mitt private arkiv: En svensk bibel tryckt år 1764, fortfarande i gott skick. Denna bibel användes förmodligen under den tid som två tragiska äventyr med lyckliga slut skildrades av Marcus Bergs ‘En slav i Marocko’ och Johan Brelins ‘En Äventyrlig Resa’. Jag är glad av att inse att de förmodligen hörde den här versionen läsas högt i sin kyrka eller kanske till och med läste ur den själva. Om du undrar varför jag inte använder handskar är det för att rena tvättade torra händer är bättre. “Enligt Library of Congress kan det göra mer skada än nytta att bära handskar när man hanterar antikvariska böcker.”

En kommentar i videon bad mig slå upp något i Psaltaren 83. Ja, vad är oddsen för att exakt bakom den sidan fanns två fågelfjädrar instoppade. Med tanke på bokens ålder är det gulligt. Jag föreställer mig att ett barn satte dit dem där efter söndagslektionen eller något.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.