Podcast: We Warp Waves

(This music podcast used to be part of a series at my former music site Allt För Musik)

Bára Keřková blandar i denna podcast våglängder från Carl Sagan, Paolo, Vincenzo, Dr. Stoat och Dr Flavimir. Allt i ett tema som behandlar universums essens av våglängder och hur dom påverkar sin omgivning – oss. Men även hur svarta hål påverkar R&B musiken.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Comments Yet.