Tag Archives The Republic

Platons Idévärld

Behövs den platonska idévärlden för att förklara något i våra liv och vår tillvaro? På bästa sätt? Detta är det viktigaste att fråga om huruvida någon teori eller föreställning överhuvud taget är ...