‘Häxan’ by Dungen

In August of 2014 I saw Dungen perform an amazing live music set to the silent animated film The Adventures of Prince Achmed (1926). The show left everyone yearning for more, as the concert was so present, dynamic and rich in good psych vibes - and all Dungen lovers got the best out of the band instrumentally. ...

Dungen & The Adventures of Prince Achmed

The Adventures of Prince Achmed på Cinemateket var vacker upplevelse och det är helt otroligt hur detaljerat arbete som låg bakom den här animerade stop motion-filmen. I hela tre år fick skaparna klippa ut alla figurer och fotografera enskilda rörelser - resultatet blev en film i totalt vacker rörelse. I nyanser, i transparenta moln, i ...