Tag Archives Fjärås Bräcka

Ancient Norse Megaliths in Sweden
Swedish megaliths in Li, Fjärås Bräcka